Original Research

Coping styles and defense mechanisms utilised by patients suffering from irritable bowel syndrome

Raylene Pokroy, Aliza Mayer, Anita D Stuart, H Gertie Pretorius
Health SA Gesondheid | Vol 4, No 1 | a8 | DOI: https://doi.org/10.4102/hsag.v4i1.8 | © 1999 Raylene Pokroy, Aliza Mayer, Anita D Stuart, H Gertie Pretorius | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 22 October 1999 | Published: 22 October 1999

About the author(s)

Raylene Pokroy, Rand Afrikaans University, South Africa
Aliza Mayer, Rand Afrikaans University, South Africa
Anita D Stuart, Rand Afrikaans University, South Africa
H Gertie Pretorius, Rand Afrikaans University, South Africa

Full Text:

PDF (530KB)

Share this article

Bookmark and Share

Abstract

The goal of the research was to determine whether people suffering from lrritable Bowel Syndrome (IBS), differ from non-Irritable Bowel Syndrome sufferers in terms of their coping styles and defense mechanisms. The research project was divided into two studies, namely: the first studied coping styles used by lrritable Bowel Syndrome sufferers and the second study focused on the defense mechanisms of the same group. The sample consisted of 30 white women between the ages of 25 and 55 years, diagnosed with lrritable Bowel Syndrome. A control group, consisting of 30 same-aged white women was also studied studied. The results show a significant difference between the lrritable Bowel Syndrome group and the non-Irritable Bowel Syndrome group as measured by the Ways of Coping Questionnaire (WCQ), the Defense Mechanisms lnventory (DMI) and the Coping perations Preference Enquiry (COPE). The implicati&s of these studies may be of great value in the non-pharmacological management or control of lrritable Bowel Syndrome. Possible directions for future research are proposed.

Opsomming
Die doel van die navorsing was om vas te stel of mense wat aan Prikkelbare Dermsindroom (PDS) ly, verskil van nie-Prikkelbare Dermsindroom lyers in terme van hulle hanteringsmeganismes en verdedigingsmeganismes. Die navorsing is in twee studies verdeel, naamlik: die eerste het hanteringstyle bestudeer wat gebruik word deur persone wat aan Prikkelbare Dermsindroom ly en die tweede studie het die verdedigingsmeganismes bestudeer in dieselfde groep. Die steekproef het bestaan uit 30 wit vrouens tussen die ouderdomme van 25 en 55 jaar wat gediagnoseer is met Prikkelbare Dermsindroom. 'n Kontrolegroep, bestaande uit 30 wit vrouens in dieselfde ouderdomsgroep, is ook bestudeer. Die resultate dui op 'n statisties beduidende verskil tussen die Prikkelbare Dermsindroom groep en die nie-Prikkelbare Dermsindroom groep soos gemeet deur die "Ways of Coping Questionnaire", die "Defense Mechanisms lnventory (DMI)" en die "Coping Operations Preference Enquiry (COPE)". Die implikasie van die studies mag van groot waarde wees in die nie-farmakologiese bestuur of beheer van Prikkelbare Dermsindroom. Moontlike rigtings vir toekomstige navorsing word voorgestel.


Keywords

No related keywords in the metadata.

Metrics

Total abstract views: 2516
Total article views: 3158

 

Crossref Citations

1. Patients’ experiences of living with irritable bowel syndrome
Marit Rønnevig, Per Olav Vandvik, Ingegerd Bergbom
Journal of Advanced Nursing  vol: 65  issue: 8  first page: 1676  year: 2009  
doi: 10.1111/j.1365-2648.2009.05030.x