Original Research

Adaptation of the Rapid Estimate of Adult Litera cy in Medicine Revised (REALM -R) to the South African context: Part 1

Zelda Wasserman, Susanna C.D. Wright, Todd Mavis Maja
Health SA Gesondheid | Vol 15, No 1 | a468 | DOI: https://doi.org/10.4102/hsag.v15i1.468 | © 2010 Zelda Wasserman, Susanna C.D. Wright, Todd Mavis Maja | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 18 June 2009 | Published: 02 September 2010

About the author(s)

Zelda Wasserman, Adelaide Tambo School of Nursing Science, Tshwane University of Technology, South Africa
Susanna C.D. Wright, Adelaide Tambo School of Nursing Science, Tshwane University of Technology, South Africa
Todd Mavis Maja, Adelaide Tambo School of Nursing Science, Tshwane University of Technology, South Africa


Share this article

Bookmark and Share

Abstract

Literacy levels are increasingly important in health care because professional nurses and other health care professionals often use written health education materials as a major component in patient education. In South Africa, no current instrument is available to assess the literacy levels of patients in the primary health care setting, though several instruments have been developed and validated internationally. The purpose of this paper was to adapt and validate the Rapid Estimate of Adult Literacy in Medicine Revised (REALM-R) to the South African context. The REALM-R is a short instrument that is designed to rapidly screen clients in the primary health care setting for low health literacy. A modified Delphi-technique was used to measure the judgement of a group of experts for the purpose of making a decision. Eight experts in the field of Nursing Science were selected purposively to obtain the most reliable consensus. Data was collected by means of a selfreport whereby participants responded to a series of questions posed by the researcher. Descriptive statistics was used for analysing data. The REALM-R was adapted to the South African context to ensure that the literacy level of South African clients is measured with an appropriate instrument.


Opsomming
Geletterdheidsvlakke word toenemend belangrik in gesondheidsorg aangesien geregistreerde verpleegkundiges en ander gesondheidswerkers dikwels geskrewe gesondheidopvoedkundige materiaal gebruik. Op die oomblik in Suid-Afrika is daar geen geletterdheidsvlaksinstrument beskikbaar om pasiënte in primêre gesondheidsorg se geletterdheid te toets nie. Daar bestaan wel gevalideerde internasionale instrumente. Die doel van die studie was om die REALM-R, ‘n internasionaal gevalideerde mediese geletterdheidsinstrument, aan te pas en te valideer om in die Suid-Afrikaanse konteks gebruik te kan word. Die REALM-R is ‘n kort geletterdheidsinstrument wat ontwikkel was om primêre sorg pasiênte wat moontlik lae geletterdheidsvaardigheid het, te kansif. ‘n Aangepasde Delphi-tegniek is gebruik om die oordeel van ‘n groep kundiges in te win. Agt kundiges in verpleegwetenskappe is doelgerig gekies ten einde ‘n betroubare ooreenkoms te verkry.Data is deur middel van self-raportering ingewin deurdat die deelnemers op vrae, gestel deur die navorser, geantwoord het. Beskrywende statistiek is gebruik om die data te ontleed. Die REALM-R is aangepas vir die Suid-Afrikaanse konteks ten einde ‘n geskikte instrument beskikbaar te stel om die geletterdheidsvaardigheid van primêre sorg pasiente vinnig en akkuraat te kan meet.


Keywords

Delphi technique; health literacy; literacy; patients; REALM-R; Tshwane

Metrics

Total abstract views: 3278
Total article views: 10381

 

Crossref Citations

1. Label comprehension of a combined mifepristone and misoprostol product for medical abortion: A pilot study in South Africa
Nathalie Kapp, Jewelle Methazia, Elisabeth Eckersberger, Risa Griffin, Tshegofatso Bessenaar
Contraception  vol: 101  issue: 1  first page: 46  year: 2020  
doi: 10.1016/j.contraception.2019.09.009