Original Research

Factors contributing to the decision by pregnant women to be tested for HIV

Karin Minnie, Hester Klopper, Christa van der Walt
Health SA Gesondheid | Vol 13, No 4 | a404 | DOI: https://doi.org/10.4102/hsag.v13i4.404 | © 2008 Karin Minnie, Hester Klopper, Christa van der Walt | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 09 December 2008 | Published: 09 December 2008

About the author(s)

Karin Minnie, North-West University
Hester Klopper, North-West University
Christa van der Walt, North-West University

Full Text:

PDF (79KB)

Share this article

Bookmark and Share

Abstract

The objective of this study was to explore and describe the factors that influence the decision by pregnant women to be tested for HIV. This was achieved through a qualitative research study that was exploratory, descriptive and contextual in nature. A sample of 13 pregnant women participated. Data obtained from semi-structured interviews was analysed according to a protocol based on a combination of methods of analysis. The three main themes, namely factors that contribute to the decision by pregnant women to be tested for HIV, factors that contribute to the decision by pregnant women not to be tested for HIV and organisational factors that influence the decision by pregnant women to be tested for HIV, were divided into nine subthemes. Conclusions and recommendations to promote counselling to pregnant women being tested for HIV are provided.

Opsomming
Die doel van die studie was om die faktore wat die besluit van swanger vroue om vir MIV getoets te word, te verken en beskryf. Dit is gedoen deur middel van verkennende, beskrywende, kontekstuele kwalitatiewe navorsing. ’n Steekproef van 13 swanger vroue het deelgeneem. Inligting is verkry deur middel van semi-gestruktureerde onderhoude. Hierdie inligting is ontleed aan die hand van ’n protokol gebaseer op ’n kombinasie van ontledingsmetodes. Die drie hooftemas, naamlik faktore wat bydra tot swanger vroue se besluit om vir MIV getoets te word, faktore wat bydra tot swanger vroue se besluit om nie vir MIV getoets te word nie en organisatoriese faktore wat swanger vroue se besluit beïnvloed om vir MIV getoets te word, is in nege subtemas onderverdeel. Gevolgtrekkings en aanbevelings ter bevordering van berading van swanger vroue vir MIV-toetsing, word verskaf.

Keywords

No related keywords in the metadata.

Metrics

Total abstract views: 3499
Total article views: 3230

 

Crossref Citations

1. Factors Determining Prenatal HIV Testing for Prevention of Mother to Child Transmission of HIV in Mpumalanga, South Africa
Karl Peltzer, Gladys Mlambo, Khanyisa Phaweni
AIDS and Behavior  vol: 14  issue: 5  first page: 1115  year: 2010  
doi: 10.1007/s10461-009-9662-7