Original Research

Factors determining the vulnerability of women to sexually transmitted HIV: a literature review

Leslie Macleod-Downes, Ruth M Albertyn, Pat Mayer
Health SA Gesondheid | Vol 13, No 3 | a287 | DOI: https://doi.org/10.4102/hsag.v13i3.287 | © 2008 Leslie Macleod-Downes, Ruth M Albertyn, Pat Mayer | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 18 November 2008 | Published: 18 November 2008

About the author(s)

Leslie Macleod-Downes,, South Africa
Ruth M Albertyn, University of Stellenbosch, South Africa
Pat Mayer, University of Cape Town, South Africa

Full Text:

PDF (346KB)

Share this article

Bookmark and Share

Abstract

Gender-related vulnerability is described as a crucial factor contributing to increased susceptibility of women to HIV, accounting for more women than men being infected. At the same time, empowerment interventions are being promoted as effective strategies for increasing the ability of women to adopt protective behaviours. The aim of the review was to identify, collate and categorise the factors determining the gender-related vulnerability of women to sexually transmitted HIV. A review of literature from theoretical and empirical studies using diverse methodologies was undertaken. Reports included those identified through electronic and manual searching. Twenty factors, forming five clusters, were identified as influencing the ability of women to adopt protective behaviours. Each factor was analysed to describe its component parts and the relationship between a factor, gender-related vulnerability, HIV risk level and empowerment status. Further analysis provided a description of markers named predictors and indicators. The literature portrays markers that can be identified and used to describe gender equality status, HIV risk level and related empowerment. This provides the potential to identify factors in gender equality status and HIV risk level to address in programmes designed to empower women in order to lower their risk to sexually transmitted HIV.

Opsomming
Geslagsverwante kwesbaarheid word beskryf as ‘n kritieke faktor wat tot verhoogde vatbaarheid van vroue vir MIV bydra, wat die verhoogde besmetting van vroue teenoor mans verklaar. Terselfdertyd word bemagtigings-intervensies aangemoedig as geskikte strategieë om vroue se vermoë om beskermende gedragspatrone aan te neem, te verhoog. Die doel van hierdie oorsig was om die faktore wat geslagsverwante vatbaarheid van vroue vir seksueel oordraagbare MIV bepaal, te identifiseer, vergelyk en kategoriseer. ‘n Literatuurstudie van teoretiese en empiriese studies wat ‘n verskeidenheid metodologieë gebruik het, is onderneem. Verslae bekom deur elektroniese en handsoektogte is ingesluit. Twintig faktore, wat in vyf groepe verdeel is, is geïdentifiseer as dié wat die vermoë van vroue om beskermende gedragspatrone aan te neem, beïnvloed. Elke faktor is ontleed om die samestellende dele en die verband tussen ‘n faktor, geslagsverwante kwesbaarheid, MIV-risikovlak en bemagtigingstatus te beskryf. Verdere analise het ‘n beskrywing van merkers, genoem voorspellers en aanwysers, opgelewer. Die literatuur beskryf merkers wat geïdentifiseer en gebruik kan word om geslagsgelykheidstatus, MIV-risikostatus en verwante bemagtiging te beskryf. Dit bied die moontlik- heid om faktore in geslagsgelykheidstatus en MIV-risikostatus te identifiseer wat aandag moet geniet in programme wat ontwerp is om vroue te bemagtig om hul risiko van seksueel oordraagbare MIV te verlaag.

Keywords

No related keywords in the metadata.

Metrics

Total abstract views: 3257
Total article views: 4826

 

Crossref Citations

1. Experiences of sexual relationships of young black women in an atmosphere of coercion
Frances Clüver, Diane Elkonin, Charles Young
SAHARA-J: Journal of Social Aspects of HIV/AIDS  first page: 1  year: 2013  
doi: 10.1080/17290376.2013.807055