Original Research

Comprehension and acceptability of a patient information leaflet (pil) for antiretroviral therapy

Betty Mwingira, Ros Dowse
Health SA Gesondheid | Vol 11, No 3 | a236 | DOI: https://doi.org/10.4102/hsag.v11i3.236 | © 2006 Betty Mwingira, Ros Dowse | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 11 November 2006 | Published: 11 November 2006

About the author(s)

Betty Mwingira, Rhodes University, South Africa
Ros Dowse, Rhodes University, South Africa

Full Text:

PDF (50KB)

Share this article

Bookmark and Share

Abstract

The patient information leaflet (PIL) is recognised as playing a key role in informing patients about their medicines. The objectives of this research were to evaluate the readability and understanding of a PIL for the first-line ARV (antiretroviral) regimen available in the South African public health sector, and investigate its acceptability in the target Xhosa population.

Opsomming
Daar word algemeen aanvaar dat die pasiëntinligtingsblaadjie (PIB) ‘n sleutelrol speel in die oordra van inligting ten opsigte van medikasie aan pasiënte. Die doelwitte van hierdie navorsing was om die leesbaarheid en begrip van ‘n PIB vir die eerste-linie antiretrovirale (ARV) regimen wat in die Suid-Afrikaanse openbare gesondheidsektor beskikbaar is, te evalueer, en om die aanvaarbaarheid daarvan in ‘n teiken-Xhosabevolking te ondersoek.

*Please note: This is a reduced version of the abstract. Please refer to PDF for full text.

Keywords

No related keywords in the metadata.

Metrics

Total abstract views: 3213
Total article views: 2561

 

Crossref Citations

1. The extent and effects of patient involvement in pictogram design for written drug information: a short systematic review
Mara M. van Beusekom, Anne H. Kerkhoven, Mark J.W. Bos, Henk-Jan Guchelaar, Jos M. van den Broek
Drug Discovery Today  vol: 23  issue: 6  first page: 1312  year: 2018  
doi: 10.1016/j.drudis.2018.05.013